Družbena odgovornost v žirovskem Poclain Hydraulicsu

29. 1. 2020

Podjetje Poclain Hydraulics iz Žirov še posebej v zadnjem desetletju strateško deluje v smeri trajnostnega razvoja, kar vključuje tudi odgovorno naravnanost do lokalnega okolja in do svojih zaposlenih. Skladno z uveljavljenimi standardi in pridobljenimi certifikati si prizadeva zadovoljevati potrebe svojih kupcev ter jih ves čas oskrbovati s kakovostnimi in varnimi izdelki, na katerih gradi svojo konkurenčno prednost. Ti izdelki seveda nastajajo v proizvodnih procesih, kjer podjetje posebno pozornost posveča varčevanju z energijo, skrbi za okolje in ter odgovornemu razpolaganju z viri. Ozaveščanje glede nujnosti trajnostnega ravnanja poteka v podjetju tudi pri preverjanju dobaviteljev ter na internem nivoju, s tako naravnano korporativno politiko pa se istoveti večina zaposlenih v podjetju. Dolgoročna trajnostna okoljska in energijska politika sta vpeti v poslovanje, snovanje in proizvodnjo ter tudi v distribucijo vrhunskih rešitev s področja hidrostatičnih pogonov, pri tem pa nenehno sledita zastavljenim smernicam mednarodne skupine Poclain. Podjetje ima vzpostavljene sisteme ravnanja z okoljem in energijo, ki so skladni s korporativno družbeno odgovornostjo. Ob upoštevanju lokalne in mednarodne zakonodaje v podjetju redno preverjajo stanja morebitnih okoljskih tveganj in uresničevanja vedno strožjih energijskih zahtev, za katere morajo predvideti ustrezne ukrepe, posvečajo pa se tudi presojam in nenehnemu izboljševanju izdelkov in procesov z vidika njihove učinkovitosti. Družbena odgovornost za trajnostni razvoj izdelkov in delovanje podjetja zahteva ozaveščene zaposlene, kar dosegajo s kakovostnim delovnim okoljem in dobrimi delovnimi pogoji, z veliko komunikacije in z izobraževanji, pa tudi z organizacijo projektnih skupin na temo inovativnosti, dela na projektih in s podporo športnim dejavnostim. Na ta način dvigujejo pripadnost zaposlenih in njihovo medsebojno povezanost, v mesečnih novicah pa veliko skrb za varovanje zdravja posvečajo tudi praktičnim nasvetom za varnejše opravljanje določenih delovnih nalog.