Bayer - Priročnik za spolno vzgojo

26. november 2004

Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ginekološka klinika ter slovenska podružnica farmacevtske družbe Schering so se na pobudo učiteljev, ki v prvih letnikih srednjih šol poučujejo zdravstveno vzgojo in predavajo mladostnikom o varni spolnosti, ter številnih medicinskih sester, ki se v zdravstvenih domovih ukvarjajo z isto tematiko, odločili za poglobljeno sodelovanje pri projektu »Vzgoja za varno in odgovorno spolnost«.

Pri tem so odločno podprli izdajo posebnega didaktično-metodičnega priročnika, ki bo odslej predavateljem obveznih zdravstveno vzgojnih vsebin služil kot gradivo za pripravo tovrstnih tematskih ur v šolah. Oblikovanje in izdajo tega didaktično-metodičnega priročnika je omogočila farmacevtska družba Schering AG Slovenija, vodilni ponudnik hormonskih kontraceptivov in preparatov na slovenskem tržišču.

Na tiskovni konferenci sta poleg mag. Andreje Smolnikar Prah sodelovali še Fani Čeh, višja pedagoška svetovalka za zdravstveno vzgojo iz Zavoda RS za šolstvo ter strokovnjakinja s področja ginekologije, as.dr. Bojana Pinter, dr. med.

Priročnik »Varna izbira za odgovorno spolnost« so javnosti in pedagogom predstavili na simpoziju v Cankarjevem domu v Ljubljani.