Shering AG - Novo zdravilo za ženske v menopavzi

25. november 2005

Slovenski trg je dobil novo zdravilo za ženske v menopavzi. Hormonsko nadomestno zdravilo za nepretrgano uporabo vsebuje novi hormon drospirenon in je prvo tovrstno registrirano zdravilo za hormonsko nadomestno zdravljenje z drospirenonom v Evropi. Strokovni in širši javnosti ga je predstavila slovenska podružnica farmacevtske družbe Schering AG, in sicer na simpoziju, ki je potekal v petek, 25. novembra 2005, v Narodni galeriji v Ljubljani.

Na simpoziju sta slovenskim ginekologom predavala priznana tuja strokovnjaka, prof. Marco Gambacciani, direktor raziskovalne enote za menopavzo na Univerzi v Pisi, bolnišnica Santa Chiara, in prof.Alexander T. Teichmann, direktor Klinike v Aschaffenburgu, prav tako specialist za porodništvo in ginekologijo.