Sogefi filtration - Certifikat ISO 14001

18. november 2004

V prisotnosti župana Medvod Stanislava Žagarja, predstavnikov Ministrstva za okolje ter poslovnih partnerjev družbe Sogefi Filtration, ki šteje 163 zaposlenih, je generalni direktor Leopold Šmit na slovesnosti ob pridobitvi standarda ISO 14001na področju varovanja okolja, ki ga je na podlagi uspešno opravljene presoje ta medvoška družba pridobila v maju 2004, povedal: „Pridobitev certifikata ISO 14001 predstavlja pomemben mejnik v razvoju naše družbe, saj se zavedamo, da je naša uspešnost v tej lokalni skupnosti in širše v tesni povezavi z vzpostavitvijo, izvajanjem ter vzdrževanjem kakovostne okoljske politike in spoštljivega ravnanja z okoljem nasploh. V Medvodah že 47 let proizvajamo oljne, zračne in gorivne filtre za avtomobile, zato smo s tem okoljem povezani bolj kot kak drugi nosilec gospodarskega razvoja.“ Certifikat ISO 14001 je generalnemu direktorju Šmitu predal Jean Louis Marconnet, direktor Službe kakovosti na nivoju Skupine SOGEFI, ki združuje 11 proizvajalcev filtrov v Evropi.

Certifikacijske presoje je podjetje pridobivalo permanentno od leta 1995 dalje, eno tudi julija 2004, ko se je družba preimenovala iz družbe FILTRAUTO v SOGEFI FILTRATION. Njihovi napori so usmerjeni v zmanjševanje porabe energije in vhodnih surovin, izpustov tekočin in količine odpadnih emisij, kot so hlapne organske spojine, ki jih skušajo nadomestiti z okolju prijaznejšimi snovmi, zmanjševanju obsega okolju škodljivih odpadkov in skrbi za njihovo primerno sortiranje, skladiščenje in odvoz.

Program je povezovala Helena Pirc, za glasbene točke je poskrbela mlada violončelistka Eva Julija Čučkov, za pogostitev udeležencev na slovesnosti pa gostišče Jezeršek.