Unicommerce - Odprtje 11. evropskega prvenstva v gozdarskih veščinah

23. maj 2012

V Postojni so slovesno obeležili odprtje 11. evropskega prvenstva v gozdarskih veščinah za dijake in študente, katerega častni pokrovitelj je dr. Danilo Türk, predsednik RS. Tekmovanje mladih gozdarjev v Sloveniji poteka prvič, na njem pa sodeluje 16 držav s skoraj 100 udeleženci. Organizator tekmovanja je Srednja gozdarska in lesarska šola iz Postojne, ki je na lanskem prvenstvu zasedla 5. mesto med sodelujočimi državami.

Prireditve, ki je v poznih popoldanskih urah potekala pred hotelom Kras, so se poleg dr. Danila Türka udeležili tudi drugi častni gostje, med njimi Anica Zavrl Bogataj, generalna direktorica  direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Jernej Verbič, župan občine Postojna, dr. Mirko Medved, direktor Gozdarskega inštituta Slovenije, Jošt Jakša, v.d. direktorja Zavod za gozdove Slovenije, iz Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Jerko Čehovin, poslanec DZ, , direktor Združenja lesne in pohištvene industrije, Irena Šinko, direktorica sklada kmetijskih zemljišč in gozdov ter Marijana Dajčman, izvršna direktorica podjetja Unicommerce d.o.o..

Dr. Danilo Türk je v svojem nagovoru izrazil navdušenje nad organizacijo in samo prireditvijo. Poudaril je pomembnost dejavnosti gozdarstva in lesarstva, saj za Slovenijo obsežnost in biološka raznovrstnost slovenskega gozda predstavlja veliko priložnost. Govor je sklenil z vzpodbudo: »Naj tekmovanje poteka v športnem in prijateljskem duhu, sodniki naj dokažejo polno pravičnost, to tekmovanje pa naj ostane sodelujočim v spominu kot velik uspeh!«