Bayer in MŠŠ - Podpis izjave o odgovorni spolnosti

25. maj 2011

Bayer si s kampanjami osveščanja mladih že vrsto let prizadeva, da bi mladostniki k spolnosti začeli pristopati bolj odgovorno. V letu 2009 se je povezal z Ministrstvom za šolstvo in šport, ki sledi istim ciljem in je za dijake prvih letnikov srednjih šol v letu 2010 oblikovalo izjavo »Ponosen sem na (s)pol«. Podpisovanje izjav je potekalo na vseh srednjih šolah 25. maja, ponudilo pa priložnost mladim, učiteljem in staršem, da najdejo priložnost za pogovor na to pomembno temo. Dijaki Gimnazije Ledina so izjave podpisali v družbi ministra za šolstvo in šport, dr. Igorja Lukšiča, igralca Gojmirja Lešnjaka in ravnatelja Romana Vogrinca.

Bayer je ob svetovnem dnevu kontracepcije, ki ga v svetu obeležujemo 26. septembra, izdelal posebno brošuro »Kako naj izberem najboljšo kontracepcijo zase in za partnerja?«. Več o vsebini in namenu kampanje je dijakom povedala mag. Andreja Smolnikar Prah, vodja skupine za ginekologijo. Poudarila je, da v brošuri lahko najdejo informacije o vseh razpoložljivih metodah kontracepcije, ki so na voljo na slovenskem trgu.