Kontrola kvalitete aktivnega blata na čistilnih napravah z uporabo mikrobioloških metod

Ljubljana, 5.-7. junij 2019

Mednarodni strokovni posvet

V ljubljanskem Centru inovativnega podjetništva NLB na Trgu republike 2 se je danes začel tridnevni specializiran mednarodni strokovni posvet, namenjen izobraževanju upravljavcev, operaterjev, tehnologov in vodij čistilnih naprav na temo kontrole kvalitete aktivnega blata na čistilnih napravah z uporabo mikrobioloških metod. 35 udeležencev iz 6 držav bo skozi usposabljanje pridobilo specifična znanja in praktične izkušnje s področja procesnega inženirstva in mikrobiologije. Med predavatelji sta tudi vrhunska strokovnjaka iz ZDA, prof. David Jenkins iz Univerze Berkeley v Kaliforniji ter Steven Leach iz podjetja Novozymes Biologicals, Inc.

Procesi z aktivnim blatom so najbolj razširjen način biološkega čiščenja odpadnih voda, saj lahko aktivno blato razgradi številna organska onesnaževala, oksidira in odstranjuje reducirane dušikove spojine ter spodbuja hitrejše odstranjevanje fosfatov iz komunalnih in industrijskih odpadnih voda, vendar pa pri tem prihaja tudi do težav, kot so poslabšanje sedimentacije, nastajanje pene ter odplavljanje specifičnih mikroorganizmov. Strokovni posvet, ki je namenjen njihovemu prepoznavanju, odpravi ter ustreznemu nadzoru, se bo v petek zaključil z ogledom kapacitet Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik.

Organizator strokovnega usposabljanja je podjetje Bia, pokrovitelja dogodka pa Slovensko društvo za zaščito voda in JP CČN Domžale – Kamnik.

Več podrobnejših informacij je na voljo na https://www.sludge-events.com/.