V CČN Domžale - Kamnik uspešno izvedli dan odprtih vrat

Na dnevu odprtih vrat v CČN Domžale – Kamnik gostili 500 obiskovalcev

Udeleženci izbrali tudi zmagovalca natečaja Življenje v kapljici vode

V Domžalah, 18. maja 2019

Na Centralni čistilni napravi Domžale-Kamnik so v soboto, 18. maja 2019, organizirali DAN ODPRTIH VRAT, ki se ga je udeležilo okoli 500 obiskovalcev iz občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Trzin, Komenda in Cerklje na Gorenjskem. Udeležence sta uvodoma nagovorila župan Občine Domžale Toni Dragar in direktorica CČN Marjeta Stražar, na prireditvi pa so razglasili tudi zmagovalca natečaja Življenje v kapljici vode, s katerim želijo v čistilni napravi ozaveščati prebivalce ter jih spodbujati k odgovornemu ravnanju z odpadno vodo. Med štirimi finalisti je občinstvo za zmagovalca izbralo animirani film»TV BLUB izredne novice« avtorice Irene Režek, ki je po mnenju udeležencev na najbolj razumljiv in inovativen način predstavil pomembnost čiščenja onesnažene vode na čistilni napravi. Za uvod v kulturno obarvani program je z zelenimi melodijami poskrbel ansambel Godbe Domžale, z vodnimi akrobacijami pa gasilci iz lokalnih gasilskih društev Študa in Ihan. V nadaljevanju so s svojim atraktivnim nastopom navdušile še domžalska plesna skupina Sovice ter pevki Eva Hren in Irena Yebuah Tiran, ki je dogodek tudi povezovala.

''Da je voda kot mikroskop narave, je pomembno sporočilo današnjega srečanja,'' je uvodoma na prireditvi poudaril Toni Dragar, župan Občine Domžale. ''V odpadni vodi je veliko onesnaževal, ki jih za gospodinjstva in industrijo na sprejemnem območju šestih občin učinkovito čistijo tu na Centralni čistilni napravi Domžale – Kamnik ter tako odgovorno skrbijo za ohranjanje kakovostnih vodnih virov in boljšega ekološkega stanja reke Kamniške Bistrice.'' Poudaril je, da je bila odločitev občin za nadgradnjo čistilne naprave, ki je bila pretežno sofinancirana z evropskimi kohezijskimi sredstvi, pravilna, saj ima CČN danes velik vpliv na zmanjševanje obremenjevanja okolja v regiji.

Direktorica Marjeta Stražarje v svojem nagovoru poudarila, da je letošnji dan odprtih vrat v celoti posvečen vodi, ki postaja simbol naraščanja neenakosti v svetu: ''V Sloveniji imamo na srečo dovolj vode, ki je odlične kakovosti. K temu prispeva tudi nekaj manj kot 100 čistilnih naprav, med katerimi je CČN Domžale – Kamnik ena večjih. Centralna čistilna naprava zagotavlja vse ekološke in druge standarde in kakovostno čisti odpadno vodo. Strošek čiščenja odpadne vode za gospodinjstva je kljub nadgradnji, ki zahteva večje stroške zaradi boljše kakovosti čiščenja, še vedno pod slovenskim povprečjem in med nižjimi stroški v okviru komunalnih storitev.'' Dodala je, da čistilna naprava deluje vse dni v letu in zato rabi strokovno in izkušeno podporo, zato se je ob tej priložnosti zahvalila tudi svojim sodelavcem, prisotne pa pozvala k spoštljivemu odnosu do narave, pitne in odpadne vode ter odpadkov.

V nadaljevanju so nastopile plesalke Športnega društva Sovice iz Domžal, mešano ekipo pa je sestavljalo kar 22 deklet iz njihove otroške, mladinske in članske tekmovalne skupine, ki so s plesno koreografijo prisotne nagovorile z zgodbo o vodni kapljici.

Na prireditvi so zatem razglasili še zmagovalca natečaja Življenje v kapljici vode. Za najboljšega so izbrali animirani film »TV BLUB izredne novice«avtorice Irene Režek (Van Gag), sledili pa so film »Oleolje«, ki ga je pripravila skupina učencev OŠ Marije Vere iz Kamnika, film »Voda« dijakov Srednje medijske in grafične šole Ljubljana ter film »Potovanje račke« družine Zalaznik.

Gostitelji so za udeležence pripravili zloženko s podatki o procesih, ki potekajo na čistilni napravi, ter priložnostno darilo, s katerim so želeli simbolično poudariti, da je voda za nas ključnega pomena.

Obiskovalci so si lahko ogledali tudi dve razstavi, in sicer umetniška likovna dela članov Društva paraplegikov Slovenije, ki so jih ustvarili umetniki invalidi, ki rišejo z usti, s svojimi risbami pa so se predstavili tudi učenci iz OŠ Dragomelj. Na stojnicah so pokušino izdelkov iz domačega medu ponujali predstavniki Čebelarskih društev Doba in Domžal.

Prisotni so si v nadaljevanju ogledali kratek film o delovanju Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik ter si z osebjem po skupinah ogledali procese čiščenja odpadne vode, tisti najbolj radovedni pa so lahko pogledali tudi pod mikroskop.

Projekt nadgradnje Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik je bil sofinanciran s kohezijskimi sredstvi Evropske unije, zato je v skrbi za boljše življenje prebivalcev Slovenije tudi Dan odprtih vrat na CČN Domžale-Kamnik vključen v kampanjo »EU projekt, moj projekt 2019«.

Dneva odprtih vrat v CČN Domžale –Kamnik so se udeležili tudi župani treh od šestih občin lastnic, ki so se v družbi direktorice JP CČN Domžale – Kamnik Marjete Stražar ob zaključku postavili še pred fotografski objektiv - (od leve proti desni): Peter Ložar iz Občine Trzin, Matej Slapar iz Občine Kamnik in Toni Dragar iz Občine Domžale.

JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik d. o. o., Študljanska 91, 1230 Domžale, www.ccn-domzale.si

Centralna čistilna naprava, katere zmogljivost je 149.000 PE,sprejema komunalno, industrijsko in padavinsko odpadno vodo iz 6 občin, ki so priključene na kanalizacijski sistem. Tako sprejema tudi komunalno odpadno vodo iz 30.000 gospodinjstev in greznične gošče ter blato malih komunalnih čistilnih naprav. Z nadgradnjo na terciarno biološko stopnjo čiščenja iz odpadne vode na CČN tako dodatno odstranjujejo dušikove in fosforjeve snovi, novi vstopni objekt pa sprejema še večje količine odpadne vode z ustreznim predčiščenjem. CČN Domžale-Kamnik je v Evropi tudi med prvimi pri uvajanju procesa deamonifikacije za čiščenje z dušikom visoko obremenjenih internih povratnih vod. Skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem poleg tega čisti tudi odpadno vodo večine industrijskih virov sprejemnega območja in tekoče odpadke.

Fotografije: Klemen Razinger